Föreningens höstmöte 26.11.2019

IF Raseborgs stadgeenliga höstmöte hålls tis 26.11 kl 18.30 på Motel Marine i Ekenäs. Bifogat mötesagendan, som är uppgjord enligt § 11 i föreningens stadgar. Ifall en föreningsmedlem önskar att ytterligare något annat ärende behandlas vid mötet, bör han/hon (i enlighet med § 11 i stadgan) skriftligen meddela om detta till föreningens ordförande Clas Smeds senast torsdag 14.11, adress classe.smeds@gmail.com.   Mötesagendan

Välkomna!

Som extra information;
Föreningens säsongavslutning (alla åldersklasser) och 10-årsjubileum ordnas lör 16.11 kl 15 på Brankkis i Karis. En separat jubileumssupé ordnas senare under kvällen på Restaurang GH Fyren i Ekenäs. Närmare info om detta senare.