GRENGRUPPSTRÄNINGAR VÅREN-SOMMAREN 2021

Nu kan man som 13 år och äldre anmäla sig till grengruppsträningarna, mera info finns under ifraseborg.local/traning

Välkomna med!