Kristoffer Silfver ny ordförande

Kristoffer Silfver valdes till ny ordförande vid föreningens höstmöte 26.11. Han efterträder Clas Smeds som inte ställde upp för omval. Kristoffer har tidigare fungerat som föreningens viceordförande. Tatjana Troberg, tidigare kassör och Glenn Lignell, tidigare sekreterare ställde inte heller upp för omval. Nya styrelsemedlemmar är Citha Dahl, Åsa Öhman och Teresia Blomqvist. Malin Manelius, tidigare suppleant valdes till ordinarie medlem.

Styrelsens samansättning år 2020 är:
Kristoffer Silfver, ordförande
Roger Lönnberg, viceordförande
Citha Dahl, sekreterare (ny)
Åsa Öhman, kassör (ny)
Anne Lönn, medlem
Malin Manelius, medlem
Teresia Blomqvist, medlem (ny)
Tomas Forsman, suppleant
Clas Smeds, suppleant