Slider

IF Raseborg strävar till att inom sitt verksamhetsområde betjäna alla – oberoende av kön, ålder, etnisk härkomst etc – som är intresserade av friidrott i någon form. Föreningen erbjuder verksamhet för barn och unga, toppinriktad verksamhet som strävar till framgång på nationell och internationell nivå samt även motionsinriktad verksamhet för vuxna. På detta sätt vill vi ge möjligast många en meningsfull fritidsverksamhet och möjlighet att uppleva glädjen att få utöva en mångsidig idrottsform.

seuracup-finaali

medlemmar

Anmälningar till vår verksamhet och evenemang sker via myClub.