Seuran filosofia

IF RASEBORG- HARJOITUSFILOSOFIA

1. Yleistä

IF Raseborg pyrkii toiminta-alueellaan palvelemaan kaikkia- sukupuolesta, iästä ja etnisestä taustasta riippumatta- jotka ovat kiinnostuneita yleisurheilusta jossain muodossa. Seura tarjoaa toimintaa lapsille ja nuorille, huippu-urheilu suunnattua toimintaa joka pyrkii menestykseen kansallisella ja kansainvälisellä tasolla, sekä myös kuntoilutoimintaa aikuisille. Tällä tavalla haluamme antaa mahdollisimman monelle merkityksellistä vapaa-aikatoimintaa, kokea yhteenkuuluvuutta, oppia sosiaalisia taitoja sekä mahdollisuuden harrastaa monipuolisesti liikuntaa.

Seuran pääkieli on ruotsi, mutta toiminta itsessään on kaksikielinen. Kaikille jotka osallistuvat seuran toimintaan hankitaan pakollinen yleisurheilulisenssi, joka sisältää mm vakuutuksen.

1. Harjoitustoiminnan perusteet

Harjoitustoiminnassa painotetaan monipuolista harjoittelua ryhmässä. Ryhmän kokoonpano perustuu nuorimmissa ikäluokissa syntymävuoteen, mutta myöhemmässä vaiheessa jako tapahtuu pääsääntöisesti lajiryhmän mukaan (juoksu- ja aitajuoksu, keski- ja pitkänmatkan juoksut, hypyt tai heitot). Tämä tarkoittaa käytännössä sitä että sama juniorivalmentaja ei seuraa harjoitteluryhmäänsä 3-4 vuotta kauempaa.

Nuoremmissa ikäluokissa harjoittelu on moniottelupainoitteista ja erikoistuminen tapahtuu vasta 14-17 iässä. Seuran tavoitteena on voida tarjota laadullista, korkealuokkaista ja progressiivista harjoittelua joka koulutettu valmentaja pitää. 15 vuoden iästä lähtien halukkaat urheilijat täytyy voida saada henkilökohtaisen valmentajan.

Valmentajien panostukset seurassa arvostetaan ja valmentajia kannustetaan ja tuetaan jatkokoulutukseen. Seura järjestää myös sisäistä valmentajakoulutusta.

3. Toiminta lapsille (5-13 vuotta)

IF Raseborg järjestää toimintaa 5-vuotiaille ja vanhemmille ympäri vuoden. Säännöllinen toiminta järjestetään sekä Tammisaaressa että Karjaalla ja harjoituksissa noudatetaan lasten fyysisen ja psyykkisen kehityksen periaatteita.

Pääsääntöinen perusharjoituksen rakenne on seuraavanlainen:

* 5-7 vuotiaat 1 ohjattu harjoitus/viikko á 1 h

* 8-9 vuotiaat 2 ohjattua harjoitusta/viikko á 1 h

* 10-13 vuotiaat 2 ohjattua harjoitusta/viikko á 1,5 h

Tämän lisäksi tarjotaan sitä haluaville (10 vuotiaille ja vanhemmille) mahdollisuuden myös muihin harjoituksiin. Tämä tapahtuu osittain yleisten harjoitusten kautta, ja osittain yksittäisen lajiharjoituksen kautta. Tällä tavalla osallistujille annetaan mahdollisuus henkilökohtaisempaan ohjaukseen lajeissa mistä he ovat erityisen kiinnostuneita. Osallistuakseen näihin ylimääräisiin treeneihin täytyy osallistua myös säännöllisiin harjoituksiin.

7- vuotiaille ja vanhemmille järjestetään kolme seuran leiriä/ vuosi. Urheilun lisäksi leirit ovat tärkeitä myös sosiaalisesta ja pedagogisesta näkökulmasta, sillä lapset oppivat huolehtimaan itsestään, kellonajasta, omista tavaroistaan sekä oppivat toimimaan ryhmässä. Näissä ikäryhmissä kannustetaan myös hyvään kilpailutoimintaan.

12-13 vuotiaille tarjotaan myös mahdollisuuden osallistua piirin leireihin.

Alkukesästä seura järjestää myös yleisurheilukoulun päiväsaikaan.

4. Toimintaa junioreille (14-19 vuotta)

Tässä iässä harjoitus suunnataan ensisijaisesti lajiryhmään (pikajuoksu, kestävyysjuoksu, hyppy, heitto) ja myöhemmin lajiin josta urheilija on kiinnostunut. Tässä iässä urheilijoille tarjotaan myös henkilökohtainen valmentaja joka vastaa urheilijan harjoitussuunnitelmasta. Näissä ikäryhmissä kiinnitetään erityistä huomiota siihen että ohjattuja harjoituksia olisi tarpeeksi, ja että harjoituksesta ei tulee ilotonta ja yksipuolista.

Urheilijan kiinnostuksesta, tavoitteista ja iästä riippuen tarjotaan näille junioreille n. 3-9 ohjattua harjoitusta/viikko.Talvisaikaan 1-2 näistä harjoituksista tapahtuu Kisakeskusessa. Nykyiset harjoitusmahdollisuudet huomioon ottaen, tekniikkaharjoitus tapahtuu ensisijaisesti Karjaalla. Kovasti panostavien urheilijoiden rohkaistaan osallistumaan myös Raaseporin urheiluakatemiaan, joka mahdollistaa 2-3 ylimääräiseen harjoitukseen/viikko.

Tälle ikäryhmälle järjestetään yksi seuraleiri/vuosi. Tämän lisäksi urheilijoille tarjotaan mahdollisuuden osallistua myös piirileireihin (2 per vuosi) ja/tai liiton leireihin (3/vuosi + ulkomaanleiri)

5. Toimintaa aikuisille (20 vuotta ja vanhemmille)

Seura pyrkii kaikilla mahdollisilla tavoilla tukemaan urheilijoita jotka jatkavat uraansa myös aikuisiässä. Tämä tapahtuu esim. henkilökohtaisten valmentajien, käytännönmukaisten harjoitustilojen, varustuksen, sponsorineuvottelun, lääkäripalvelujen ja taloudellisen tuen avulla.  Varsinainen harjoitussuunnitelma määräytyy kyseisen urheilijan tavoitteesta. Aikuisille urheilijoille tarjotaan, samalla tavalla kuten junioreille, mahdollisuuden osallistua seuran omaan leiriin ja liiton leiriin.

Seura järjestää myös kuntoilutoimintaa aikuisille, mihin jokainen voi osallistua suorituskyvystä riippumatta.

KILPAILUTOIMINTA

Kaikille jotka osallistuvat seuran toimintaan tarjotaan mahdollisuus kilpailemiseen. Varsinkin lapsia rohkaistaan vertailemaan vain itsensä ja omien tulostensa kanssa. Tämä on tärkeä muistaa sillä lapset kehittyvät hyvin eri tahdissa. Seura järjestää sisäisiä seuramestaruuskilpailuja, missä lapset oppivat kilpailemaan tutuissa ja turvallisissa olosuhteissa. Koskien ulkoisia kisoja painostetaan piirin T/P- päiviä erilaisissa muodoissa.

T/P 14-15 ikäryhmässä järjestetään myös seuramestaruus kilpailuja,  ja junioreita ja aikuisia rohkaistaan osallistumaan piiri/alue mestaruuskilpailuihin, SFI-mestaruuskilpailuihin ja SM-kilpailuihin. Joukkuekilpailuhin viestien muodossa, kuten Vattenfall Cup ja SFI-sarja, panostetaan kovasti kaikissa ikäryhmissä. Tämän lisäksi kukin urheilija kilpailee oman kunnianhimonsa mukaan.

Seura pyrkii myös itse aktiivisesti järjestämään kilpailuja eri tasoilla. Tällä tavalla myös seuran urheilijoille annetaan mahdollisuus korkeatasoisiin kilpailuihin kotikentällään.

LAADULLINEN TOIMINTA

Seura pyrkii järjestämään mahdollisimman korkealuokkaista toimintaa harjoitustasosta riippumatta. Varmistaakseen tämän, valmentajat ja ohjaajat tarjoavat mahdollisuuden koulutukseen kaikilla tasoilla. Koulutus voi tapahtua sisäisellä tasolla tai esim. erilaisten urheiluorganisaatioiden/liittojen ja urheiluopistojen kautta.

Seura pyrkii myös kohtuullisten rajojen sisällä hankkimaan käytännönmukaista urheiluvarustusta ja käyttämään käytännöllisiä harjoitustiloja.