Fairplay

IF RASEBORG

IF Raseborgin yleisurheilutoiminnan tavoitteet 15- vuotiaille ja nuoremmille
Toimivat harjoitusryhmät ovat seuran valmennus- ja harjoitustoiminnan perusta. Ohjattua harjoitustoimintaa eri ikäryhmille järjestetään ympäri vuoden. Urheilijoita kannustetaan kokeilemaan ja harrastamaan myös muita urheilulajeja yleisurheilun lisäksi.

Harjoittelu perustuu monipuolisuuteen. Erikoistuminen tiettyyn lajiin/tiettyihin lajeihin tapahtuu urheilijan ominaisuuksista riippuen n. 13-17-vuoden iässä. Seuran tavoitteena on, että kaikki urheilijat viihtyvät seuratoiminnassa, saavat kehittyä omassa tahdissaan  omalle tasolleen ja päästä niin pitkälle kuin mahdollista omalla urheilu-urallaan. Harjoitteleminen ja urheilijaksi kasvaminen on pitkä prosessi. Seurassa pyritään luomaan pohjaa sille, että mahdollisimman monella urheilijalla olisi mahdollisuus menestyä aikuisena.

Toiminta perustuu korkeatasoiseen valmennustoimintaan. Seurassa pyritään siihen, että kaikilla valmennustoiminnassa mukana olevilla valmentajilla olisi riittävä koulutus. Jokaisen valmentajan tulee tietää mitä ja miten eri ikäryhmissä harjoitellaan. IF Raseborgin tavoitteena on, että valmennustoiminta tukee sekä kasvua yleisurheilijana, että myös kasvua vastuuntuntoisena kansalaisena. Lisäksi aktiivisen harjoitustoiminnan avulla pyritään tarjoamaan Raaseporin lapsille ja nuorille liikunnallisia ajanviettomahdollisuuksia.

Toiminnan tavoitteet:
1. Yleisurheilutietoutta lisätään paikallistasolla (esim. koulut) ja uusia nuoria harrastajia rekrytoidaan aktiivisesti.
2. Vanhempien aktivointi seuratoiminnassa
3. Säilyttää ja vahvistaa yhteenkuuluvuuden tunnetta
4. Urheilulliseen käyttäytymiseen kannustetaan kaikissa tilanteissa.
5. Toisten huomioonottamiseen kannustetaan kaikissa tilanteissa.
6. Kaikki urheilevat, kuntoilevat tai muuten osallistuvat seuratoimintaan omien edellytyksiensä mukaan.
7. Seuratoiminta perustuu toisten kunnioittamiseen ja rehellisyyteen.

On tärkeää, että lapset oppivat arvostamaan ja kunnioittamaan toisiaan. Toisten kunnioittaminen tarkoittaa mm. sitä, että jokainen yksilö – lapsi, nuori tai aikuinen – hyväksytään sellaisena kuin hän on. Minkäänlaista toisten kiusaamista tai vahingoittamista ei hyväksytä. Toisten huomioonottaminen tarkoittaa käytännössä mm. sitä, että harjoituksiin ja kilpailuihin saavutaan ajoissa ja sekä harjoituksissa että kilpailuissa kannustetaan omia seurakavereita hyviin suorituksiin.

On tärkeää, että seuratoiminnassa mukanaolevat aikuiset puuttuvat välittömästi toisia vahingoittavaan toimintaan. Yhtä tärkeää on se, että valmentajat ja ohjaajat kohtelevat omia ohjattaviaan kunnioittavasti. Toistuvasta toisia vahingoittavasta toiminnasta (joko lapsen tai aikuisen) on syytä ilmoittaa seurajohdolle, ensisijaisesti junioritoiminnan koordinaattorille tai toiminnanjohtajalle.

Seuran valmentajat ja ohjaajat edellyttävät, että kaikki seuran harjoitustoimintaan osallistuvat lapset ja nuoret tekevät parhaansa ja noudattavat niitä ohjeita ja sääntöjä, joita ryhmän valmentajat ja ohjaajat antavat sekä harjoituksissa että kilpailutilanteissa. Jos joku lapsi tai nuori käyttäytyy toistuvasti ohjeiden vastaisesti, valmentaja ja lapsen vanhemmat miettivät yhdessä, miten ohjeiden vastaiseen käyttäytymiseen puututaan.

IF Raseborgin päätavoite on olla seura, jossa vallitsee voimakas yhteenkuuluvuuden tunne ja jossa kaikki voivat olla ylpeitä oranssimustia IF Raseborgilaisia.