Korvaukset

Käytäntöjä maksukorvauksille harjoitus- ja kilpailutoiminnassa 1.10.2018-30.9.2019

Yleistä

Kaikki korvaushakemukset tehdään lomakkeella joka löytyy allaolevasta lomakkeesta. Hakemukseen liitetään ajankohtaiset tositteet. Korvausten saaminen edellyttää maksettu toiminnanmaksu (19 vuotiaat ja nuoremmat) tai maksettu jäsenmaksu (20 vuotiaat ja vanhemmat).

Lomake korvauksista

Hakemukset jätetään seuran puheenjohtajalle viimeistään 31.10.2019. Sama aikataulu koskee valmentaja- ja urheilija stipendejä joita myönnettiin kaudelle 2018.

Matkakorvaus

Matkakorvaus on 0,20€/km kyydillä viiteen henkilöön saakka ja sen lisäksi 0,04€/henkilö siitä isommasta määrästä. Kimppakyytejä tulee hyödyntää niin paljon kuin mahdollista! Mikäli yhteinen bussikuljetus järjestetään, matkakorvausta ei makseta yksittäisistä kuljetuksista. Matkakorvausta maksetaan valmentajille seuran harjoituksista Kisakeskuksessa. Yleisesti matkakorvausta ei makseta tavanomaisesta harjoitustoiminnasta.

Korvaukset leiritoiminnasta

Leirit korvataan seuraavasti:

– seuran leirit: leirimaksu päätetään erikseen joka leirin kohdalla. Maksu näkyy kutsusta. Seura vastaa vastuussa olevien valmentajien leirimaksuista.

  • NÅID FG 1- och FG 2- leirit: seura vastaa 50% urheilijoiden leirimaksusta jotka edellisellä ulkokaudella ylsivät suuntaa-antaviin osallistumiskriteereihin (A-luokka T/P 14-15, B-luokka M/N 16-17). Seura vastaa myös kyseisten urheilijoiden valmentajien leirimaksusta.
  • SFI-leirit: seura vastaa 100% leirimaksuista urheilijoilla jotka edellisellä ulkokaudella saivat A-luokka tuloksia M/N 17 tai vanhemmissa luokissa. Seura vastaa myös kyseisten urheilijoiden valmentajien leirimaksusta.
  • kansalliset projektiryhmät, mahdolliset maksut SUL-leiristä ja vastaavat käsitellään erikseen nykyisten urheilijoiden kanssa.

Matkakorvaukset maksetaan SFI- sekä NÅID:in FG 1- leireistä.

Korvaus ulkomaan leireistä

Korvaus ulkomaan leireistä maksetaan urheilijoille jotka kyseisen vuoden aikana täyttävät vähintään 16 vuotta seuraavasti:

  • 550€ henkilökohtainen SM-mitali tai maajoukkue-edustus
  • 350€ henkilökohtainen SM-pistesijoitus
  • 150€ A-luokan tulokset M/N 17-19-22 tai vähintään B-luokka M/N

Korvauspohjana käytetään SM-sijoitus (tai vastaava sijoitus maanlaajuisissa tilastoissa) joka on saavutettu ulkona edellisellä kesällä. Henkilökohtaisella valmentajalla  on mahdollisuus saada 50% siitä summasta joka on myönnetty hänen ”parhaalle” urheilijalleen.

Ruokaraha

Ruokaraha maksetaan SM- ja SFI-mestaruuskilpailuissa urheilijoille ja heidän valmentajilleen. Ruokaraha on 10€/päivä ja maksetaan niistä päivistä kun urheilija kilpailee.

Kilpailutoiminta

Korvaukset maksetaan alla olevan mukaan. Aluemestaruuden kanssa rinnastetaan myös piirimestaruus  vanhemmissa ikäluokissa.

 

Ikä Kilpailu Osallistumismaksu Matkakorvaus Ruokaraha Majoitus
M/N17- SM X X X X
SFI X X X X
PM X X
T/P 14-15 SM X X X X
SFI X X X X
PM X
T/P 13
ja nuoremmat
PM X