Ersättningar

Principer för kostnadsersättningar i tränings- och tävlingsverksamhet 1.2.2024-1.2.2025

Allmänt

Alla ansökningar om ersättning görs med den blankett som finns i linken nedan. Till ansökan bifogas relevanta kvitton. Utbetalning av ersättningar förutsätter betald verksamhetsavgift av ALLA oberoende av ålder.

Ersättningsblankett tom

Ansökningarna lämnas till föreningens ordförande senast 31.10.2024. Samma tidtabell gäller för tränar- och idrottarstipendier som beviljats för säsongen 2023.

Rese-ersättning

Rese-ersättningen är 0,20 €/km. Samtransporter bör uttnyttjas i möjligast hög grad! Ifall gemensam busstransport ordnas betalas ej km-peng för enskilda transporter.
Rese-ersättning betalas till tränare för föreningens träningar i Kisakeskus. I övrigt betalas inga rese-ersättningar gällande ordinarie träningsverksamhet.

Ersättningar för lägerverksamhet

Läger ersätts enligt följande:

  • föreningsläger: lägeravgift fastställs separat för varje läger, avgiften framgår av inbjudan. Föreningen står för de ansvariga tränarnas lägeravgifter.
  • NÅID FG 1- och FG 2-läger: föreningen står för 50 % av lägeravgiften för de idrottare som föregående säsong utomhus uppnått de riktgivande deltagarkriterierna (A-klass i F/P 14-15, B-klass i H/D 16-17). Föreningen står även för lägeravgiften för nämnda idrottares tränare.
  • SFI-läger: föreningen står för 100 % av lägeravgiften för idrottare som föregående säsong utomhus presterat A-klassresultat i H/D 17 eller äldre. Föreningen står även för lägeravgiften för nämnda idrottares tränare.
  •  ANMJ-läger betalas till 100% för idrottare och tränare som är valda till gruppen och deltar i lägren.
  • nationella projektgrupper, eventuella kostnader för SUL-läger och motsvarande behandlas separat med aktuella idrottare

Rese-ersättning betalas för SFI- samt NÅID FG 1-läger och ANMJ-läger.

Ersättning för utomlandsläger

Ersättning för läger utomlands betalas till idrottare som ifrågavarande år fyller minst 16 år enligt följande:

 • 550 €  individuell FM-medalj eller landslagsuppdrag
 • 350 €  individuell FM-poängplacering
 • 150 €  A-klassresultat i H/D 17-19-22 eller minst B-klass i H/D

Som ersättningsgrund används FM-placering (eller motsvarande placering i den landsomfattande statistiken) som uppnåtts föregående sommar utomhus. Personliga tränaren har möjlighet att erhålla 50 % av den summa som hans/hennes ”bästa” adept är berättigad till.

Matpeng

Matpeng betalas vid FM och SFI-M till idrottare och deras personliga tränare. Matpengen är 10 €/dag och betalas för de dagar idrottaren tävlar.

Tävlingsverksamhet

Ersättningar betalas enligt nedanstående. Med DM jämställs även regionmästerskap i de äldre klasserna.

Ålder Tävling Deltagar-avgift Rese-ersättning Matpeng Inkvartering
H/D17- FM X X X X
SFI X X X X
DM X X
F/P 14-15 FM X X X X
SFI X X X X
DM X
F/P 13
och yngre
DM X