Ersättningar

Principer för kostnadsersättningar i tränings- och tävlingsverksamhet 1.2 2022 – 1.2 2023

Allmänt

Alla ansökningar om ersättning görs med den blankett som finns i linken nedan. Till ansökan bifogas relevanta kvitton. Utbetalning av ersättningar förutsätter betald verksamhetsavgift (19-åringar och yngre) eller betald medlemsavgift (20-åringar och äldre).

Blankett för ersättningar

Ansökningarna lämnas till föreningens ordförande senast 31.10 2022. Samma tidtabell gäller för tränar- och idrottarstipendier som beviljats för säsongen 2021.

Rese-ersättning

Rese-ersättningen är 0,30 €/km för skjuts upp till fem personer och därtill 0,04 €/person för överstigande antal. Samtransporter bör uttnyttjas i möjligast hög grad! Ifall gemensam busstransport ordnas betalas ej km-peng för enskilda transporter.
Rese-ersättning betalas till tränare för föreningens träningar i Kisakeskus. I övrigt betalas inga rese-ersättningar gällande ordinarie träningsverksamhet.

Ersättningar för lägerverksamhet

Läger ersätts enligt följande:

  • föreningsläger: lägeravgift fastställs separat för varje läger, avgiften framgår av inbjudan. Föreningen står för de ansvariga tränarnas lägeravgifter.
  • NÅID FG 1- och FG 2-läger: föreningen står för 50 % av lägeravgiften för de idrottare som föregående säsong utomhus uppnått de riktgivande deltagarkriterierna (A-klass i F/P 14-15, B-klass i H/D 16-17). Föreningen står även för lägeravgiften för nämnda idrottares tränare.
  • SFI-läger: föreningen står för 100 % av lägeravgiften för idrottare som föregående säsong utomhus presterat A-klassresultat i H/D 17 eller äldre. Föreningen står även för lägeravgiften för nämnda idrottares tränare.
  •  ANMJ-läger betalas till 100% för idrottare och tränare som är valda till gruppen och deltar i lägren.
  • nationella projektgrupper, eventuella kostnader för SUL-läger och motsvarande behandlas separat med aktuella idrottare

Rese-ersättning betalas för SFI- samt NÅID FG 1-läger och ANMJ-läger.

Ersättning för utomlandsläger

Ersättning för läger utomlands betalas till idrottare som ifrågavarande år fyller minst 16 år enligt följande:

 • 550 €  individuell FM-medalj eller landslagsuppdrag
 • 350 €  individuell FM-poängplacering
 • 150 €  A-klassresultat i H/D 17-19-22 eller minst B-klass i H/D

Som ersättningsgrund används FM-placering (eller motsvarande placering i den landsomfattande statistiken) som uppnåtts föregående sommar utomhus. Personliga tränaren har möjlighet att erhålla 50 % av den summa som hans/hennes ”bästa” adept är berättigad till.

Matpeng

Matpeng betalas vid FM och SFI-M till idrottare och deras personliga tränare. Matpengen är 10 €/dag och betalas för de dagar idrottaren tävlar.

Tävlingsverksamhet

Ersättningar betalas enligt nedanstående. Med DM jämställs även regionmästerskap i de äldre klasserna.

Ålder Tävling Deltagar-avgift Rese-ersättning Matpeng Inkvartering
H/D17- FM X X X X
SFI X X X X
DM X X
F/P 14-15 FM X X X X
SFI X X X X
DM X
F/P 13
och yngre
DM X