Verksamhets/medlemsavgift

Aktiva har en verksamhetsavgift som inkluderar medlemsavgiften 2023.  Verksamhetsavgiften delas upp på en sommaravgift och en vinteravgift,  Övriga, icke idrottsligt aktiva medlemmar, betalar en medlemsavgift.

**OBS! EGET KONTO MÅSTE SKAFFAS PÅ  www.suomisport.fi för licensen!

I avgiften INGÅR licens och föreningens t-shirt ( 1st / år).

 

Aktivas verksamhetsavgft samt medlemsavgift

2015-2017: 90 euro
2012-2014: 110 euro
2010-2011 130 euro
2009 och äldre 150 euro
Grenträning/grupp 30 euro

Icke aktivas medlemsavgift är 30 €

Inga avgifter återbetalas. Licensen är viktig för att kunna delta i tävlingar samt att den innehåller en försäkring på den aktiva när han/hon tränar/tävlar.

Verksamhetsavgiften och icke aktivas medlemsavgifter betalas in på föreningens konto: Aktia FI 56 4055 0010 1871 65 eller Andelsbanken FI65 5549 0420 0657 70