Verksamhets/medlemsavgift

Aktiva har en verksamhetsavgift som inkluderar medlemsavgiften 2022.  Verksamhetsavgiften delas upp på en sommaravgift och en vinteravgift,  Övriga, icke idrottsligt aktiva medlemmar, betalar en medlemsavgift.

**OBS! EGEN LICENS MÅSTE KÖPAS VIA www.suomisport.fi
(ikraft 30.9.2021-1.10.2022)

Aktivas verksamhetsavgft samt medlemsavgift

2015-2016: 60 euro
2011-2014: 70 euro
2009-2010 70 euro
2008 och äldre 80 euro
Grenträning/grupp 30 euro

Icke aktivas medlemsavgift är 25 €

Inga avgifter återbetalas. Licensen är viktig för att kunna delta i tävlingar samt att den innehåller en försäkring på den aktiva när han/hon tränar/tävlar.

Verksamhetsavgiften och icke aktivas medlemsavgifter betalas in på föreningens konto: Aktia FI 56 4055 0010 1871 65 eller Andelsbanken FI65 5549 0420 0657 70