Verksamhetsplan

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2023

 

Allmänt

 

                      IF Raseborgs verksamhetsår 2023 har avslutats. IF Raseborg rf (2213705-9) grundades

18.7 2008 och infördes i föreningsregistret 16.10 2008. Den egentliga friidrotts-

verksamheten inleddes 1.1 2009.

 

Administration

 

Vårmötet hölls 19.4.2023 i KIK-stugan i Karis och höstmötet 12.12.2023 på Restaurang Fyren i Ekenäs. Vid mötena behandlades stadgeenliga ärenden.

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av följande personer:

 

Kristoffer Silfver                                     ordf.

Anne Lönn                                                viceordf.

Åsa Öhman                                              kassör

Malin Manelius                                        medlem

Jaakko Kero                                             medlem

Teresia Blomqvist                                    medlem

Roger Lönnberg                                       suppleant

Sam Wasström                                        suppleant

Maria Werner                                                                sekr. utom styrelsen

 

Bokföringen har skötts av PNC Service och som verksamhetsgranskare fungerade Arne Nummenmaa.

Styrelsen har under verksamhetsåret sammanträtt till åtta möten, vid vilka totalt 86 paragrafer

har behandlats.

Tommy Högström har fortsatt fungera som deltidsanställd träningschef, och Maria Werner har verkat som deltidsanställd koordinator/ informatör. Dessutom var Oliver Öhman deltidsanställd som sommarjobbare för att bland annat leda friidrottsskolorna och hjälpa till med arrangemangen vid föreningens egna tävlingar.

 

Samarbetet med Craft fortsatte och beställningar av föreningskläder kunde lättare göras under flere tillfällen under året med betydligt kortare leveranstid jämfört med tidigare leverantören. Uppdateringen av föreningens hemsida har varit på agendan och användningen av sociala medier har varit rätt så aktiv.  Trots det mycket utmanande läget inom idrotten, och samhället överlag, delvis pga. COVID-19 pandemins fortsatta ”vågor” har föreningens ekonomi under hela verksamhetsåret varit stabil och betalningsförmågan har permanent kunnat upprätthållas.

 

Kisakeskus användes i under vinterhalvåret i likadan utsträckning som tidigare, eftersom de trots deras försämrade ekonomiska läge kunde hålla öppet som tidigare för vår verksamhet under 2023.

 

Tävlingsverksamhet

 

                      Föreningen strävar till att vara en aktiv tävlingsarrangör och under året ordnades

följande tävlingar och evenemang:

 

25.4                        Spring Cup, Ekenäs; totalt 21 deltagare

22.5                        Spring Cup sprint, Karis; totalt 19 deltagare

11.6                        NÅID stafetter, Karis; totalt 168 deltagare

15.6                        Aktia Junior Games del 1, Karis; totalt 57 deltagare

15.6                        Aktia Games del 1, Karis; totalt 16 deltagare

26.6                        Föreningstävling del 1, Ekenäs; totalt 17 deltagare

18.7                        Spring Cup 1500m, Karis; totalt 5 deltagare

27.7                        Aktia Junior Games del 2, Karis; totalt 48 deltagare

27.7                        Aktia Games del 2, Karis; totalt 20 deltagare

28.7                        Aktia Junior Games del 2, Karis; totalt 41 deltagare

1.8                          Föreningstävling del 2, Karis; totalt 14 deltagare

8.8                          NÅID föreningscup deltävling 2, Karis; totalt 169 deltagare

15.8                        Aktia Junior Games del 3, Karis; totalt 45 deltagare

15.8                        Aktia Games del 3, Karis; totalt 6 deltagare

26-27.8                   NÅID Flick- och pojkdagar, Karis; totalt 123 deltagare

29.8                        Föreningstävling del 3, Karis; totalt 17 deltagare

8.9                          Aktia Junior Games del 4, Ekenäs; totalt 33 deltagare

23 + 25.5                Ärevarvet, Karis + Ekenäs; totalt ca ? deltagare och slutsumman blev

28000 €.

 

 

Framgångsmässigt var säsongen 2023 i jämförelse med året innan rätt så lika. Vi hemförde totalt 6 st FM-medaljer (16 år och äldre), vår placering var 28:e plats (av 310 föreningar) i den nationella föreningsklassificeringen i Seuraliiga på 224,5 poäng. För de yngre idrottarnas del nådde vi en 36:e plats i Nuorisotoimintakilpailu 2023 (av 291 föreningar).

 

SFI-mästerskapen år 2023 ordnades igen som vanligt och värdskapet för tävlingarna sköttes av Pargas IF och Åbo IFK i Åbo. Där presterade föreningens idrottare fina resultat och IF Raseborg utsågs till bästa juniorförening i mästerskapen för tredje året i rad.

 

Vid Föreningscupens B-serie final i Nyslott placerade sig IF Raseborg på 6. plats. Med detta var vi bästa SFI-förening i ifrågavarande final.

 

 

FM-placeringar bland de åtta främsta under inomhussäsongen (16 år och äldre):

 

Hall-FM 17-22 (Uleåborg)

H19   Höjd              5. Oliver Forsman

H19   Längd           3. Oliver Forsman

H17   1500m          5. Jens-Aarne Kero

D22   400m            5. Saimi Lupala

 

FM-placeringar bland de åtta främsta under utomhussäsongen (16 år och äldre):

 

H/D 16-17 (Kuortane)

D17                         Spjut                                   4. Moa Lindén

D17                         400m                                   3. Mathilda Silfver

H17                         3000m                                7. Florian Fritzén

H17                         Spjut                                   6. Otto Vesterinen

H16                         100m                                   5. Daniel Grönvik

H16                         200m                                  6. Daniel Grönvik

H16                         400m                                   8. Edwin Holmberg

H16                         1500m                                 5. Jens-Aarne Kero

H16                         3000m                                4. Jens-Aarne Kero

H16                         2000mh         3. Jens-Aarne Kero

 

FM 19-22 (Tammerfors)

D22                         400m                                   7. Saimi Lupala

H19                         Kula                                    8. Simon Björklöf

 

Kalevan Kisat (Lahtis)

H                             5000m                                7. Vilho Loukkalahti

H                             10000m         5. Vilho Loukkalahti

D                                         Mångkamp   5. Saimi Lupala 4819 p

 

FM-mångkamp 17-22 (Äänekoski)

H19                                     10-kamp       3. Simon Ekholm 5587 p

 

FM Landsvägslöpning (Pyttis)

H17                         10km                                  5. Jens-Aarne Kero

 

FM Terränglöpning (Helsingfors)

H                             10km                                  5. Vilho Loukkalahti

 

 

 

 

FM-placeringar bland de sex främsta i klasserna 14-15 år.

 

FM 14-15 (Imatra)

 

P15                          Diskus                                8. Max Nybrerg

P14                                     300mh                                2. Jakob Holmberg

P14                                     Höjd                                   3. Jakob Holmberg

 

Placeringar i stafett FM bland tio bästa (Jyväskylä)

 

D17                         3 x 800m       9. (Mathilda Silfver, Emily Laks, Jill Friberg)

 

 

Träningsverksamhet

 

Föreningen har använt följande träningsutrymmen och -planer:

-Tenala Sportplan

-Bromarf sportplan

-Ekenäs bollhall

-Ekenäs centrumplan

-Ekenäs marknadsplan

-Ekenäs högstadieskola

-Hakarinteen koulu

-Karis centralidrottsplan

-Karis idrottshall

-Karis svenska högstadium

 

Under vinterhalvåret hade föreningen tre kvällsträningar/vecka bokade i Kisakeskus. Under året ordnades tre föreningslägerdagar i Kisakeskus och ett föreningsläger i Pajulahti och dessa var välbesökta av våra ivriga idrottare. Föreningen finns även med som en aktiv part i Raseborgs Idrottsakademi.

De ordinarie träningarna fortsatte långt enligt samma modell som året innan. Modellen med

separata gren- och grengruppsträningar för i första hand 14-19-åringar har fortsatt och ytterligare utvecklats så att verksamheten ännu bättre skall motsvara deltagarnas behov. Detta har visat sig vara ett lyckat drag t.ex. med tanke på utvecklingen av antalet A-klassidrottare i de äldre F/P-klasserna samt yngre H/D -klasserna. Under våren och hösten fortsatte dessutom gemensamma utomhusträningar på lördagar. Till hösten planerades igen ett tillfälle för idrottare från 14 år och äldre att få en inblick i innebörden att ha en personliga tränare, vilket vi hoppas ska kunna bära frukt i framtiden som en fortsättning på föreningens strategi att stöda våra idrottare både i och utanför deras träning.

Friidrottsskolan för 2010-2016 födda planerades att ordnas under de två första veckorna i juni i Ekenäs och Karis under förmiddagar och i Tenala under eftermiddagar och detta år genomfördes dessa båda då deltagarantalet var tillräckligt. Dessutom ordnades det friidrottsskola även under  en vecka i juli i Tenala.

 

 

Som tränare och hjälptränare har under året fungerat:

 

Linda Fredriksson                                    Gunilla Högström                       Tommy Högström                                                                                                    Sture Lindholm                                        Jaakko Kero                       Minna Kyttälä

Mikael Kullberg                           Sam Wasström                   Clas Smeds

Malin Manelius                            Jessica Maukkonen            Hans Nordman

Ulrika Lönnberg                          Patrik Nyberg                                           Nicolina Nynäs

Peter Nynäs                                                        Leo Pusa                              Linda Sandblom

Pontus Westerlund                      Benny Forsström                Thomas Sjöström                                                                                        Sam Wasström                                         Maria Werner                                          Pappa Vesterinen

Clas Smeds har även fungerat som föreningens tävlingsledare.

 

Projekt

 

Föreningen fortsatte på det treåriga projektet genom en betydande satsning på mental coachning för de äldre juniorerna, deras tränare och föräldrar. Genom en serie föreläsningar, övningar och personliga samtal görs en viktig insats för idrottarnas allmänna välmående och deras självkännedom. Detta var tänkt att garanterat påverka idrottarnas prestationer på ett positivt sätt. Projektet möjliggörs tack vare ett kännbart ekonomiskt stöd från Karis IK.               Till föreläsningarna har även andra aktiva och intresserade från lokala idrottsföreningar bjudits in att delta. Dessa hölls dock endast under våren 2023 i denna form pga brist på deltagare vid tillfällena. Ett nytt koncept planerades dock till år 2024 som fortsättning för projektet.

 

Utbildning

 

                      Föreningen strävar till att möjligast aktivt utbilda och fortbilda sina tränare, ledare och

funktionärer. Föreningens tränare och ledare uppmuntras att aktivt delta i fortbildningar/seminarier på olika nivåer. En stor del av SFI:s tränarutbildning har under året fortfarande varit lagd på is eftersom utbildningssystemet och –materialet omarbetats och bristen på deltagare syntes även här.

Funktionärsutbildning ordnades inte i år heller men planeras till år 2024. Utbildningstillfället gällande tävlingsreglerna för idrottare som uppnår ”FM-ålder” hölls inte i år men är aktuell igen under 2024.

Under året hölls två tränarmöten/diskussionstillfällen; ett på våren och ett på hösten.

Styrelsen riktar ett stort tack till alla tränare, ledare, funktionärer, föräldrar, samarbetspartners

och övriga för det gångna året!

 

Styrelsen för IF Raseborg r.f.