INOMHUSTRÄNINGARNA INLEDS IGEN FÖR BARN UNDER 13 ÅR

Stadens beredskapsgrupp har gett lov att inleda träningar inomhus för barn under 13 år börjande från 1. februari.
För IF Raseborg innebär det att träningarna börjar enligt följande:
Karis
2014-15 födda Karis idrottshall söndag 7.2 kl 16.00 – 17.00 / Jessica
2011-13 födda KSH tisdag 2.2 kl 18.30-19.30 / Annika
2008-10 födda Karis idrottshall söndag 7.2 kl 17.15 – 19.00 (två grupper – Patrik informerar om gruppindelningen) / Patrik, Citha
Ekenäs
2013-15 födda EHS måndag 1.2 kl 17.00-18.00 / Sofia, John
2011-12 födda Seminarieskolan tisdag 2.2 kl 18.00-19.15 / Sofia, Maria
2009-10 födda Hakarinne onsdag 3.2 kl 17.00-18.30 / Linda, Sam
Notera att föräldrar inte får vara med inne på träningarna. Vi minimerar användningen av omklädningsrum och olika grupper ska inte mötas i omklädningsrum eller korridorer. Vid minsta förkylningssymptom är det förbjudet att delta i träningen.