Föreningen

IF Raseborg r.f

Redan under flera års tid hade man funderat på en Västnyländsk förening inom friidrott. De goda försöken till trots lyckades man inte nå enighet i frågan förrän storkommunen Raseborg var ett faktum.

En projektgrupp bestående av Jari Sopen-Luoma (Karis IK), Thomas Sjöström (Ekenäs IF), Mikael Kullberg (Karis IK) samt Tommy Högström (Ekenäs IF) bildades. Gruppen var redan i ett tidigt skede eniga om att någonting måste göras för att trygga friidrottsverksamheten och framför allt ge möjligheten åt de aktiva i alla klasser, från knatte till veteran, att idka friidrott på hemmaplan.

Det idoga arbetet, som projektgruppen
gjorde, för att sammanföra föreningarna bar frukt och IF Raseborg grundades den 18.7.2009 i Ekenäs.