Licens

Licensen betalas av föreningen, detta för att vara säker på att licensen är i ordning då den behövs. Om du saknar licens kontakta föreningens ordförande. OBS! Anälningar till tävlingar via Kilpailukalenteri lyckas bara om licensen är betald. Det tar 2-3 dygn från betalningsdag tills man syns ”på listan” så det är viktigt att få licensen registrerad i god tid före du skall tävla.

Licensen för år 2019:
• 2005 eller tidigare födda 30 €/säsong
• 2006 – 2011 födda 20 €/säsong
• 2012 och senare födda 10 €/säsong