Licens

För de flesta gäller att licensen betalas av föreningen, detta för att vara säker på att licensen är i ordning då den behövs. Några få sköter detta själv ännu men vi strävar till enhetlig licenshantering. OBS! Anälningar till tävlingar via Kilpailukalenteri lyckas bara om licensen är betald. Det tar 2-3 dygn från betalningsdag tills man syns ”på listan” så betala licensen så fort som möjligt!

Licensen för år 2014
• 2000 eller tidigare födda 25 €/säsong
• 2001 – 2006 födda 15 €/säsong
• 2007 och senare födda 8 €/säsong

 

 

Inbetalas till SUL på följande sätt:

Gå in på SUL:s hemsida www.sul.fi , under LISENSSIT hittar du betalningsanvisningar, Lisenssin maksuohje och sedan MAKSA LISENSSI TÄSTÄ. Du kan endera skriva ut en räkning eller betala direkt via internet, det brukar överlag gå snabbare om man väljer att betala via internet. Kom ihåg att välja IF Raseborg som förening. Antalet licenser inverkar även på föreningens klassificering så ur den synvinkel är din insats också viktig!