Licens

Licensen betalas av föreningen, detta för att vara säker på att licensen är i ordning då den behövs. Om du saknar licens kontakta classe.smeds@gmail.com OBS! Anälningar till tävlingar via Kilpailukalenteri lyckas bara om licensen är betald. Det tar 2-3 dygn från betalningsdag tills man syns ”på listan” så det är viktigt att få licensen registrerad i god tid före du skall tävla.

Licensen för år 2021:
• 2007 eller tidigare födda 30 €/säsong. OBS! innehåller INTE försäkring
• 2008 – 2013 födda 20 €/säsong. Innehåller försäkring
• 2014 och senare födda 10 €/säsong. Innehåller försäkring