Verksamhetsplan

Allmänt

Föreningen hade vid utgången av säsongen 2016 totalt ca 320 licensierade idrottare och drygt 30 aktiva tränare. Antalet idrottare sjönk en aning från föregående säsong, vilket delvis berodde på renoveringen av Ekenäs centrumplan samt på vi tvingats lägga ner vissa grupper.

Föreningen strävar till att aktivt synas i media och på webben. Samarbetet med lokala media är gott och vi strävar till att så skall vara fallet även i fortsättningen. Samarbetet med distriktet, regionen och förbunden bör bibehållas på god nivå och kan ytterligare fördjupas i t.ex. utbildnings- och träningsfrågor.

Samarbetet med Tenala IF och IF Bromarf-Pojkarna, som inleddes 2015, avslutas i nuvarande form, eftersom det inte till alla delar gav önskat resultat.

Föreningen har under det gångna året inlett ett tre-årigt samarbete med Adidas. Behovet av anskaffning av utrustning under inkommande år är betydligt mindre än i initialskedet.

Ekonomi

Styrelsen ansvar för en kontinuerlig balans i föreningens ekonomi samt för att en kontinuerlig betalningsberedskap upprätthålls.

Föreningen har en heltidsanställd verksamhetsledare samt en deltidsanställd knatte-koordinator. Sistnämnda har under de tre senaste åren varit anställd via externt finansiellt
stöd och finansieringen bör kunna garanteras även i fortsättningen.

Föreningen avser även under följande verksamhetsår kunna stå för tävlings- och lägerkostnader för idrottare och tränare på samma grunder som hittills, samtidigt som vi strävar till att hålla verksamhetsavgifterna på en överkomlig nivå.

För att säkerställa ovannämnda bör vi aktivt söka nya samarbetspartners, samt även arbeta för att upprätthålla det goda förhållande vi har till nu befintliga finansiärer.
Rekryteringen av understödande personmedlemmar bör ytterligare intensifieras.

Föreningen står under säsongen värd för FM för F/P14-15 och detta evenemang förväntas ge ett märkbart ekonomiskt överskott. I och med nämnda evenemang kan intäkterna från Ärevarvet eventuellt minska.

Träningsverksamhet

Sommartid sker träningen i första hand på Ekenäs centrumplan och Karis centralidrottsplan. Träningarna i Ekenäs måste delvis organiseras om efter renoveringen av idrottsplanen, vilket som helhet medför utmaningar gällande förverkligande av en ändamålsenlig verksamhet.

Under vinterhalvåret används aktivt stadens idrottshallar och gymnastiksalar. Användningen av Kisakeskus som träningsplats under vinterhalvåret intensifieras. Under året ordnas tre föreningsläger på kisakeskus och ett i Pajulahti. Därtill ordnas ett antal extra endagssamlingar på Kisakeskus för de idrottare som är aktuella för FM för F/P14-15. Utöver detta deltar föreningens idrottare och tränare i distriktets och förbundens läger.

Friidrottsskolan ordnas inkommande sommar åtminstone i Ekenäs. Upprätthållandet av kvaliteten på träningarna kräver en ständig förnyelse av träningsutrustningen. Det ekonomiska ansvaret för detta faller i praktiken helt på föreningen.

Tävlingsverksamhet

Föreningen står 25-27.8 värd för FM för F/P14-15. Detta är föreningens första FM-arrangemang och samtidigt dess största organisatoriska utmaning hittills. Tävlingen förväntas samla uppemot 1000 idrottare och dess genomförande kräver ca 200 funktionärer, vilka delvis rekryteras även från andra föreningar. Tävlingsförberedelserna har inletts aktivt under det gångna året och intensifieras allt mer ju närmare den egentliga tävlingstidpunkten vi kommer.

Föreningen ordnar även under inkommande år en deltävling i den nationella Tähtikisatserien. Planer finns på att tävlingen kunde direktsändas i TV (Yle). Tack vare ovannämnda storsatsningar kommer föreningen som helhet att under 2017 ordna färre evenemang än under de senaste åren. Den preliminära kalendern ser ut enligt följande:

19.3 Junior Indoors; Karis
17.5 Skolornas stafettdag; Karis
28.5 + 1.6 Ärevarvet; Karis + Ekenäs
4.6 Tähtikisat; Karis
13.7 Junior Games F/P 9-15; Karis
25-27.8 FM F/P14-15; Karis

Därtill ordnas preliminärt fem klubbmästerskapskvällar för 2002-2009 födda och två Silja Line Seurakisat för 2010-2012 födda. Klubbmästerskapen i terränglöpning ordnas igen i samband med Spring Cup.

För att upprätthålla beredskapen att arrangera tävlingar bör tävlingsredskapen ständigt förnyas och tävlingsarenorna bör hållas i ändamålsenligt skick. Detta aktualiseras nu speciellt inför FM och Raseborgs stad förväntas vidta rätt betydande förbättringsåtgärder gällande såväl själva idrottsplanen som dess utrustning.

I övrigt strävar vi till att våra idrottare deltar möjligast aktivt i olika NÅID/region- och SFI-mästerskap och i FM-tävlingar. Lagtävlingar som Vattenfall Cup, SFI-serien och olika stafetter har hög prioritet.

Målsättningen är att föreningen i föreningsklassificeringen skall återta sin plats bland de 20 bästa föreningarna i landet.

Utbildning

Föreningen har under de senaste åren aktivt och målmedvetet satsat på utbildning för såväl tränare som ledare. Behovet för tränare att delta i distrikts- och förbundsledd grundutbildning är därför nu inte akut, men alla tränare och ledare uppmuntras att delta i olika former av special- och fortbildning via seminarier och motsvarande.

Funktionärsutbildning har aktivt ordnats med tanke på FM 2017. Ordinarie kurser (Steg II-III) ordnas ännu under våren och från föreningen deltar även personer i den SUL-koordinerade Steg IV-utbildningen som ordnas under vintern. Deltagande i kurser gällande specialfunktioner (resultatservice, målkamera etc) är också aktuellt. Föreningen ordnar även internt ett antal praktiska och direkt uppgiftsrelaterade utbildningstillfällen med med tanke på FM.

Styrelsen för IF Raseborg