Styrelsen

 

Namn E-post Mobil
Kristoffer Silfver
Ordförande
kristoffer@rkfysio.fi 040-7062920
Maria Werner
Sekreterare  (ytterom styrelsen)
maria.werner@ifraseborg.fi 040-7267379
Anne Lönn
Viceordförande
anne.lonn@hotmail.com 044-5619474
Åsa Öhman
Kassör
backman.asa@gmail.com 040-5532879
Jaakko Kero
Medlem
jaakko.kero@hus.fi 050-5497784
Malin Manelius
Medlem
maneliusmalin@outlook.com 040-4130906
Teresia Blomqvist
Medlem
teresia.b@live.com 050-5957578
Sam Wasström
Suppleant
samwasstrom@hotmail.com 050-3213982
Roger Lönnberg
Suppleant
roger@brev.fi 0500-436569
Tommy Högström
Träningschef (ytterom styrelsen)
tommy.hogstrom@pp.inet.fi 041-4452080
Maria Werner
knattekontaktperson (ytterom styrelsen)
maria.werner@ifraseborg.fi 040-7267379