Verksamhets/medlemsavgift

Aktiva har en verksamhetsavgift som inkluderar medlemsavgift och licens för 2021.  Versamhetsavgiften delas upp på en sommaravgift och en vinteravgift,  Övriga, icke idrottsligt aktiva medlemmar, betalar en medlemsavgift.

Aktivas verksamhetsavgift inkl. licens o medlemsavgift

2013-2015: 70 euro
2007-2012: 90 euro
2002-2006: 110 euro
Grenträning/grupp 40 euro

Familjerabatt -20 €.

Icke aktivas medlemsavgift är 25 €

Inga avgifter återbetalas. Licensen är viktig för att kunna delta i tävlingar samt att den innehåller en försäkring på den aktiva när han/hon tränar/tävlar.

Verksamhetsavgiften och icke aktivas medlemsavgifter betalas in på föreningens konto: Aktia FI 56 4055 0010 1871 65 eller Andelsbanken FI65 5549 0420 0657 70