Medlemsavgift

Aktiva har en verksamhetsavgift som inkluderar medlemsavgift och licens för 2015.  Versamhetsavgiften delas upp på en sommaravgift och en vinteravgift, förutom 14 – 19 år som har en årsavgift. Övriga, icke idrottsligt aktiva medlemmar, betalar en medlemsavgift.

Aktivas verksamhetsavgift inkl. licens o medlemsavgift

2007-2010: 60 euro
2002-2006 (vanlig grupp/tavallinen ryhmä): 80 euro
2002-2006 (tävlingsgrupp/kilpailuryhmä): 100 euro
1996-2001: 125  euro

Familjerabatt -20 €.

Icke aktivas medlemsavgift är 25 €

Inga avgifter återbetalas. Licensen är viktig för att kunna delta i tävlingar samt att den innehåller en försäkring på den aktiva när han/hon tränar/tävlar.

Verksamhets/icke aktivas medlemsavgifter betalas in på Andelsbanken
FI65 5549 0420 0657 70 eller Aktia FI 56 4055 0010 1871 65