Avgifter

Medlems- och verksamhetsavgiften för IF Raseborg

Varje idrottare betalar en verksamhetsavgift, vars storlek varierar utgående från idrottarens ålder. Verksamhetsavgiften inkluderar medlemsavgiften samt ledd träning i träningsgrupp och möjlighet att träna under IF Raseborgs träningstid i de utrymmen som föreningen reserverat. Avgiften berättigar även till ersättning för/betalning av t.ex. anmälningsavgifter till tävlingar, reseersättningar och inkvarteringar, lägeravgifter etc. i den utsträckning som anges i punkten Ersättningar.

Licensen innehåller rätt till att tävla samt en viktig försäkring för 15 år och yngre. Licensen gäller för oktober-september.

Alla som så önskar har möjlighet att erlägga den ordinarie medlemsavgiften till föreningen. Medlemsavgiften för verksamhetsåret 2024 är 40 € och betalas till föreningens konto FI56 4055 0010 1871 65 eller FI65 5549 0420 0657 70.