Avgifter

Medems- och verksamhetsavgiften i IF Raseborg

Medlemsavgiften -betalas av varje medlem, oberoende om man är aktiv idrottare eller en understödande medlem.

Verksamhetsavgiften – betalas av den som är aktiv. Verksamhetsavgiften inkluderar medlemsavgift och licens för 2015. I verksamhetsavgiften ingår ledd träning i träningsgrupp samt möjlighet att träna under IF Raseborgs träningstid i de utrymmen som föreningen reserverat.