Avgifter

Medems- och verksamhetsavgiften i IF Raseborg

Varje idrottare 19 år och yngre betalar en verksamhetsavgift, vars storlek varierar utgående från idrottarens ålder. Verksamhetsavgiften inkluderar medlemsavgift samt den obligatoriska licensen och i avgiften ingår även ledd träning i träningsgrupp samt möjlighet att träna under IF Raseborgs träningstid i de utrymmen som föreningen reserverat. Avgiften berättigar även till ersättning för/betalning av t.ex. anmälningsavgifter till tävlingar, reseersättningar och inkvarteringar, lägeravgifter etc. i den utsträckning som anges i punkten ersättningar.

Alla som så önskar har möjlighet att erlägga den ordinarie medlemsavgiften till föreningen. Medlemsavgiften för verksamhetsåret 2019 är 25 €.

Alla som betalar verksamhetsavgift eller medlemsavgift har rätt till 10 % rabatt på samtliga inköp i Team Sportia Raseborg.