Karis Telefon | Karjaan Puhelin fiberhem.fi
Facebook

 

Principer för kostnadsersättningar i tränings- och tävlingsverksamhet 1.10 2014 - 30.9 2015

Allmänt
   Alla ansökningar om ersättning görs med den blankett som finns i linken nedan. Till ansökan bifogas relevanta kvitton. Utbetalning av ersättningar förutsätter betald verksamhetsavgift (19-åringar och yngre) eller betald medlemsavgift (20-åringar och äldre).

Blankett för ersättningar

   Ansökningarna lämnas till föreningens ordförande senast 31.10 2015. Samma tidtabell gäller för tränar- och idrottarstipendier som beviljats för säsongen 2015.

Rese-ersättning
Rese-ersättningen är 0,20 €/km för skjuts upp till fem personer och därtill 0,04 €/person för överstigande antal. Samtransporter bör uttnyttjas i möjligast hög grad! Ifall gemensam busstransport ordnas betalas ej km-peng för enskilda transporter.
Rese-ersättning betalas till tränare för föreningens träningar i Kisakeskus. I övrigt betalas inga rese-ersättningar gällande ordinarie träningsverksamhet.

Ersättningar för lägerverksamhet
   Läger ersätts enligt följande:
* föreningsläger: lägeravgift fastställs separat för varje läger, avgiften framgår av inbjudan. Föreningen står för de ansvariga tränarnas lägeravgifter.
* NÅID FG 1- och FG 2-läger: föreningen står för 30 % av lägeravgiften för de idrottare som föregående säsong utomhus uppnått de riktgivande deltagarkriterierna (A-klass i F/P 14-15, B-klass i H/D 16-17). Föreningen står även för lägeravgiften för nämnda idrottares tränare.
* SFI-läger: föreningen står för 100 % av lägeravgiften för idrottare som föregående säsong utomhus presterat A-klassresultat i H/D 17 eller äldre. Föreningen står även för lägeravgiften för nämnda idrottares tränare.
* nationella projektgrupper, eventuella kostander för SUL-läger och motsvarande behandlas separat med aktuella idrottare
  
   Rese-ersättning betalas för SFI- samt NÅID FG 1-läger.

Ersättning för utomlandsläger
   Ersättning för läger utomlands betalas till idrottare som ifrågavarande år fyller minst 16 år enligt följande:

* 550 €  individuell FM-medalj eller landslagsuppdrag
* 350 €  individuell FM-poängplacering
* 150 €  A-klassresultat i H/D 17-19-22 eller minst B-klass i H/D

   Som ersättningsgrund används FM-placering (eller motsvarande placering i den landsomfattande statistiken) som uppnåtts föregående sommar utomhus. Personliga tränaren har möjlighet att erhålla 50 % av den summa som hans/hennes ”bästa” adept är berättigad till.

Matpeng
Matpeng betalas vid FM och SFI-M till idrottare och deras personliga tränare. Matpengen är 10 €/dag och betalas för de dagar idrottaren tävlar.

Tävlingsverksamhet
Ersättningar betalas enligt nedanstående. Med DM jämställs även regionmästerskap i de äldre klasserna.

Ålder                  Tävling                   Deltagar-avgift     Rese-ersättning     Matpeng      Inkvartering
H/D17-                FM                                   X                       X                    X                   X
                          SFI                                  X                       X                    X                   X*¹
                          DM                                  X                       X                     -                    - 
F/P 14 – 15          FM                                   X                       X                    X                   X
                          SFI                                  X                       X                    X                   X*¹
                          DM                                  X                       -                     -                    -
F/P 13 och yngre  DM                                  X                       -                     -                    -
                        

*¹ Om resans längd överstiger 6 timmar.
Vid oklara fall besluter ordförande om ersättningar.

Senast uppdaterad (2014-12-17 12:37)

 
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons