ÄREVARVET 2011

ÄREVARVET 2011

Det är nu dags att på allvar börja fundera på Ärevarvet 2011! Alla som varit med tidigare vet vad Ärevarvet går ut på och känner samtidigt också till hur viktigt det varit för föreningens ekonomi och vi hoppas givetvis att det skall gå ännu bättre iår (se nedan). För ni som inte deltagit tidigare kan nämnas att Ärevarvets idé i korthet är följande:

* Ärevarvet är ett motionsevenemang (INTE tävling!!!) där vem som helst kan delta
* i Ärevarvet går eller löper deltagarna i EGEN TAKT runt sportplanen
* evenemanget räcker en timme, men man behöver inte utnyttja hela tiden och
man får också pausa när man vill
* deltagarna samlar på förhand sponsorer, vars adressuppgifter skrivs in på
insamlingslistorna som börjar delas ut inom kort. Stödsumman (kan vara en
varvsumma eller engångssumma) faktureras i efterskott.
* sponsor kan vara vem som helst – släktingar, vänner, bekanta, grannar, företag etc
* de insamlade medlen används till att upprätthålla och utveckla föreningens
verksamhet

IF Raseborgs Ärevarv 2011 ordnas torsdagen den 26.5. Detta år är såtillvida speciellt att vi ordnar två evenemang; ett särskilt ”tyky-Ärevarv” på dagen i Karis som är riktat till företag och motsvarande (se annan bilaga) och sedan ett mera ”ordinärt” Ärevarv på kvällen i Ekenäs kl 18.30. Företag uppmuntras alltså att om möjligt delta med sin personal i Karis (går dock lika bra att delta i Ekenäs) och sedan hoppas vi att ALLA våra aktiva idrottare deltar i Ekenäs på kvällen. Detta är av största vikt, ty många personer och företag kommer att vara med och stöda vårt Ärevarv och då är det mycket viktigt att vi också själva är mangrant på plats.
Utöver detta hoppas vi att också möjligast många föräldrar, tränare etc deltar. En målsättning som håller på att bli allt mer skönjbar är att ordna det största Ärevarvet i Finland genom tiderna och det förutsätter ca 700 deltagare. Ställ alltså upp och locka även med dem du känner!
Insamlingsmålsättningen för föreningen ligger detta år på 30 000 €. Summan är utmanande, men realistisk och samtidigt mycket lämplig då Ärevarvet på landsomfattande nivå nu ordnas för 30. gången.
Som ovan nämndes; insamlingslistor och övrigt infomaterial börjar delas ut inom kort och sedan är det bara att ”hugga i”! Ifall man önskar tilläggsinfo går det bra att kontakta Glenn (glenn.lignell@suomi24.fi, 0400-986074) eller Thomas (thomas.sjostrom@luukku.com, 040-5103144) och information finns också på www.kunniakierros.fi.

ALLA MED I ÄREVARVET 2011!

Pricka alltså in torsdagen 26.5 i er kalender – vi siktar på att göra alla tiders bästa Ärevarv! Målsättningarna som nämns ovan kan verka utmanande, men förberedelserna hittills har gått riktigt bra och bl.a. kan nämnas att Ekenäs Rotary Club gör comeback som deltagare och beträffande ”tyky-Ärevarvet” utgör ju Raseborgs stad en ypperlig bas med sin målsättning på 200 deltagare. Dessutom har flera andra större och mindre företag kontaktats; mottagandet har genomgående varit positivt och några har redan också bekräftat att man deltar med sin personal. Arbetet med att rekrytera nya företag går fortgående vidare.
För gärna infon vidare till personer som ni tror att kunde ha intresse av att ställa upp i vårt Ärevarv!

Info om ”tyky-Ärevarvet”

Senast uppdaterad (2011-03-07 22:27)