Ärevarvet inbringade över 25000 €!

Föreningens Ärevarv ordnades på torsdagen i prima förhållanden och evenemanget lyckades igen på ett ypperligt sätt. Slutresultatet landade på totalt 25334 €, vilket är klart bäst i landet hittills iår och summan kommer att räcka väldigt långt också i den slutliga jämförelsen.
På samma sätt som för två år sedan ordnades nu två evenemang under samma dag. I ”tyky-Ärevarvet” i Karis på dagen deltog främst företags- och nu också skolgrupper och största trupp hade Raseborgs stad med sina
82 deltagare. Det mera ”traditionella” Ärevarvet på kvällen i Ekenäs lockade över 150 deltagare och en glädjande stor del av dessa var föreningens egna unga idrottare. Dessa (1998 och senare födda) stöddes iår med en gemensam summa av Fiskars, Elmo Sport Karis och Onyx och i de båda evenemangen fanns tillsammans 161 deltagare från denna åldersklass. Sport-Tens gäng skötte uppvärmning och nerjoggning på båda ställena och och Jerry’s Music stod för den musikaliska underhållningen.
Bästa insamlare var Ron Lindberg, som med sina 3660 € nu gick in på andra plats i ifrågavarande landsstatistik. På andra plats kom Glenn Lignell med 1550 €, medan ovannämnda samsponsorering för de yngre idrottarna gav 1544 €. Mycket fina summar noterades också på Thomas Sjöström (1412 €), alltid lika pålitliga Inger Lindberg (1025 €) och Krista Lindholm (1004 €).

Ett stort TACK till alla som deltog!

Senast uppdaterad (2013-05-17 17:37)