Åtta nya barnledare utexaminerades

Svenska Finlands Idrottsförbunds kurs ”Friidrottens  Barnledarutbildning” ordnades 24-25.3 på Kisakeskus. Kursen riktar sig  till tränare som jobbar med i första hand 11-åringar och yngre och den  innehåller såväl praktiska som teoretiska delar.

Från IF Raseborg deltog denna gång hela åtta personer. Dessa var  Annika Bergholm, Alex Laitinen, Alexandra Lundmark, Ulrika Lönnberg,  Malin Manelius, Jessica Maukkonen, Sara Oraheimo och Terese Winberg.  Dessutom medverkade fyra personer från vår samarbetsförening IF  Bromarf-Pojkarna, så Raseborgs-området var synnerligen  välrepresenterat denna gång.

Nästa möjlighet tränarutbildning ges i höst då följande steg,  Friidrottens Föreningstränarutbildning, ordnas på Kisakeskus. Även då  siktar vi på möjligast stort deltagande!