Friidrottskola sommar 2022

IF Raseborg arrangerar en friidrottsskola för barn födda 2012–2016 enligt följande:

A) 6–10.6 kl. 9.30–11.30 på Centrumplanen i Ekenäs. Anmälan senast 3.6
B) 6–9.6 kl. 13.00 – 15.00 på sportplanen i Tenala. Anmälan senast 3.6

C) 13–17.6 kl. 9.30 – 11.30 på Idrottsplanen i Karis. Anmälan senast 10.6.
D) 13–16.6 kl. 13.00 – 15.00 på sportplanen i Tenala. Anmälan senast 10.6.

E) 27–30.6 kl. 9.30 – 11.30 på sportplanen i Bromarf. Anmälan senast 22.6.
F) 4–7.7 kl. 9.30 – 11.30 på sportplanen i Tenala. Anmälan senast 30.6.

För att tillfället ska arrangeras krävs minst 5 deltagare/vecka. Friidrottsskolan leds av
Frida Johansson med hjälp av 2–3 st. hjälptränare. Under friidrottsskolan lärs grunderna
i friidrottens basgrenar ut på ett mångsidigt, roligt och omväxlande sätt.
Barnen rör aktivt på sig under några timmar/dag och samtidigt skapas
förhoppningsvis ett intresse för att lära sig mera om friidrott och en aktiv livsstil.
Inga förhandskunskaper behövs.

Kostnaden är 50 € / 5 dagar och 40 € / 4 dagar
Betalning till kontot AKTIA FI56 4055 0010 1871 65 i samband med anmälan.

Möjlighet till avgiftsfritt deltagande finns för ett litet antal deltagare.
En fritt formulerad ansökan om avgiftsfritt deltagande bör sändas till
maria.werner@ifraseborg.fi  minst en vecka innan respektive
anmälningstid går ut. Ansökningarna behandlas anonymt.

Deltagarna är olycksfallsförsäkrade under den tid de deltar i den av föreningen ledda verksamheten.

Anmälningarna görs till adressen maria.werner@ifraseborg.fi

Meddela i samband med anmälan deltagarens namn och födelsetid, vilken vecka anmälan gäller (A-F), vårdnadshavarens mailadress och telefonnummer.

 

KOM MED OCH HA ROLIGT, TA EN KOMPIS MED!