Höstmöte 8.12.2020

IF Raseborgs höstmöte hålls tisdag 8.12.2020 kl. 18.30 på Restaurang GH Fyren i Ekenäs. På mötet behandlas de i punkt 11 i föreningens stadgar angivna ärenden. Föreningsmedlem som önskar att ett övrigt ärende skall tas upp vid mötet skall skriftligen meddela om detta senast 24.11 till föreningens ordförande Kristoffer Silfver, adress kristoffer@rkfysio.fi.
Alla välkomna med!

Styrelsen för IF Raseborg