Höstmöte och säsongavslutning

Föreningens höstmöte hölls 29.11 och där förrättades följande personval för verksamhetsåret 2017:

*ordförande: Clas Smeds
*styrelseledamöter: Conny Karlsson, Tatjana Troberg-Heinonen, Roger Lönnberg, Kristoffer Silfver (ny)
*suppleanter: Mia Källberg, Mikael Kullberg
*verksamhetsgranskare: Johanna Sundblom-Ekholm (suppleant Leif Forsman)

Budget och verksamhetsplan för den kommande säsongen fastslogs och medlemsavgiften bibehölls oförändrad på 25 €.
Säsongavslutning med middag för H/D-klasserna hölls 3.12 och där premierades såväl idrottare som ledare och tränare för årets prestationer och insatser. Listan över de premierade finns HÄR.
Säsongen 2016 är därmed förpassad till historien och fokus riktas på nya utmaningar!