Höstmöte

IF Raseborgs höstmöte ordnas tis 12.12 kl 19.00 på Motel Marine.
Agenda för mötet finns HÄR.

Om en medlem önskar att ett ärende utanför agendan tas upp på mötet bör därom skriftligen meddelas till föreningens ordförande (adress:
classe.smeds@gmail.com) senast 30.11.

Välkomna med!