Inbjudan till vårmöte

IF Raseborgs vårmöte hålls tis 28.3 kl 19.00 på Hotel Socis i Karis.
På mötet behandlas föreningens bokslut och verksamhetsberättelse för år 2016 samt övriga i föreningens stadgar § 11 nämnda ärenden.
Om en föreningsmedlem önskar, i enlighet med nämnda paragraf i föreningens stadga, att ett specifikt ärende skall tas till behandling under mötet bör om detta meddelas till föreningens ordförande Clas Smeds (clas.smeds@axxell.fi) senast tisdag 21.3.

Styrelsen för IF Raseborg