Kallelse till föreningens höstmöte

IF Raseborgs höstmöte hålls tisdag 20.11.2018 kl 18.30 på Motel Marine
(Kammakaregatan 4-6, Ekenäs). På mötet behandlas de i punkt 11 i föreningens stadgar angivna ärenden.

Föreningsmedlem som önskar att ett övrigt ärende skall tas
upp vid mötet skall skriftligen meddela om detta senast fredag 9.11 till
föreningens ordförande Clas Smeds, adress classe.smeds@gmail.com.

Alla välkomna med!

Styrelsen för IF Raseborg