Vårmöte 3.6.2020

IF Raseborgs vårmöte hålls 3.6.2020 kl 19.00 i KIK-stugan (Idrottsgränd 3, Karis). På mötet behandlas de i punkt 11 i föreningens stadgar angivna ärenden. Föreningsmedlem som önskar att ett övrigt ärende skall tas upp vid mötet skall skriftligen meddela om detta senast fredag 29.5 till föreningens ordförande Kristoffer Silfver, adress kristoffer@rkfysio.fi.
Alla välkomna med!

Styrelsen för IF Raseborg