Kallelse till föreningens vårmöte – Nytt datum

Vårmötet framflyttat på grund av beredskapslagen. Nytt datum är 20.4.2020 kl. 18.30. (Enligt föreningens stadgar ska vårmötet hållas före utgången av april)

IF Raseborgs vårmöte hålls måndag 20.4.2020 kl 18.30 i KIK-stugan (Idrottsgränd 3, Karis). På mötet behandlas de i punkt 11 i föreningens stadgar angivna ärenden. Föreningsmedlem som önskar att ett övrigt ärende skall tas upp vid mötet skall skriftligen meddela om detta senast fredag 10.4 till föreningens ordförande Kristoffer Silfver, adress kristoffer@rkfysio.fi.
Alla välkomna med!

Styrelsen för IF Raseborg