Kallelse till föreningens vårmöte

IF Raseborgs vårmöte hålls tisdag 26.3.2019 kl 18.30 på Hotel Socis (Nils Grabbegatan 6, Karis). På mötet behandlas de i punkt 11 i föreningens stadgar angivna ärenden. Föreningsmedlem som önskar att ett övrigt ärende skall tas upp vid mötet skall skriftligen meddela om detta senast fredag 15.3 till föreningens ordförande Clas Smeds, adress classe.smeds@gmail.com.

Alla välkomna med!
Styrelsen för IF Raseborg