Ordnings-och hygienregler vid föreningens träningar

På grund av Corona epidemin följer vi myndigheternas anvisningar gällande social distans-och hygienföreskrifter vid föreningens träningar.

Anvisningar och regler finns här

Järjestys- ja hygieniasäännöt seuran harjoituksissa ovat tässä