Rapport från föreningens höstmöte

På föreningens höstmöte 20.11.2018 valdes styrelse för år 2019. Som föreningens ordförande fortsätter Clas Smeds. Övriga styrelsemedlemmar är Kristoffer Silfver, Tatjana Troberg, Roger Lönnberg, Mervi Lindholm (ny) och Anne Lönn (ny). Till styrelsesupleanter valdes Malin Manelius (ny) och Tomas Forsman (ny). Som sekreterare utom styrelsen fortsätter Glenn Lignell.

Föreningen anställer Tommy Högström som deltidsanställd träningschef från 1.12.2018. Från tidigare är Sofia Åkermarck anställd på deltid som informatör och juniortränare.