Träningsträffar för medel- och långdistanslöpare i NÅID

SFI i samarbete med NÅID ordnar gemensamma träningar 1-2 gånger / månaden fr.o.m. november 2021. Träningsträffarna riktar sig till uthållighetslöpare i alla åldrar från 14 år och uppåt från NÅID föreningar och i alla uthållighetsgrenar inom friidrotten. Som dragare fungerar Karin Storbacka, Clas Smeds och Björn Stenvik och gästande f.d eller aktiva SFI uthållighetslöpare. Genom detta projekt strävar vi till att stärka och stöda uthållighetslöpningen och sammanhållningen inom NÅID medel- och långdistans.

Anmälningar: classe.smeds@gmail.com  eller 0400 208717  gärna senast dagen före träningstillfället

Träff nr 7: 12.3  vid Esport arenan kl. 12.00
Träff nr 6:  5.3. vid Esport arenan kl. 12.00
Träff nr 5:  12.2  vid Esport arenan kl. 12.00
Träff nr 4:  29.1  vid Esport arenan kl. 12.00
Träff nr 3: 15.1  vid Esport arenan kl. 10.00
Träff nr 2: 11.12  vid Esport arenan i Hagalund kl 10.00
Träff nr 1: Britas idrottspark lördagen 27.11 kl 10.00.