Vårmöte 20.3.2018

IF Raseborgs vårmöte hålls tisdag 20.3.2018 kl 18.30 på Hotel Socis i Karis. Stadgeenlig mötesagenda finns HÄR.

Om en medlem önskar att ett ärende skall tas upp på mötet bör han/hon meddela om detta senast 9.3.2018 till föreningens ordförande, classe.smeds@gmail.com.

Välkomna på vårmöte!