VÅRMÖTE 20.4.2021

IF Raseborgs vårmöte hålls tisdagen 20.4.2021 kl. 18.30 via Teams.

En länk till Teams får man då man anmäler sig till mötet till dahlcitha@myhome.fi

På mötet behandlas föreningens bokslut och verksamhetsberättelse för år 2020 samt övriga i föreningens stadgar § 11 nämnda ärenden.

Föreningsmedlem som önskar att ett övrigt ärende skall tas upp vid mötet skall skriftligen meddela om detta senast 13.4.2021 till föreningens ordförande Kristoffer Silfver, adress kristoffer@rkfysio.fi.

Alla välkomna med!

Styrelsen för IF Raseborg