XXII Sring cup 24.4.2018

Motionslopp för alla åldrar

Gå, jogga eller spring

Sträckor

6 km Tävlingsklass H, D, H50, D50 och Motionsklass
2 km F/P 15 och 13 år
1 km F/P 11 år
0,6 km F/P9, F/P 7 och F/P 5år

SPRING CUP -MEDALJ ÅT ALLA SOM KOMMER I MÅL

Avgifter

6 km tävlings- och motionsklass 7 €, Juniorklasserna 5 €
Betalas till IFR-konto: FI56 4055 0010 1871 65

Anmälning: kansli@ifraseborg.fi eller kilpailukalenteri.fi senast 21.4

Efteranmälningar på tävlingsplatsen senast kl 17:30

Tävlingen är IF Raseborgs klubbmästerskap i terränglöpning. Loppet är avgiftsfritt för alla som betalat IFR:s medlems- eller verksamhetsavgift.

Info och tidschema: Kilpailukalenteri